You are here

denkwerk

Opvolging

 

Er zijn van die momenten waarop het leven het nodig lijkt te vinden om je even in de spiegel te laten kijken. Van die momenten dat je opeens getroffen wordt door die flits van inzicht, momenten waarop je even stil staat. Het moment waarop je de grote rode pijl met het 'u bevind zich hier' label eindelijk vind. Er is veel veranderd in mijn leven in het afgelopen jaar, maar de meeste indruk maakt vooral de kwakkelende gezondheid van mijn moeder. Het is vreemd, maar soms is het alsof de verdrietige momenten die je als opgroeiende/volwassen man (mens) op je pad tegenkomt je meer lijken te vormen dan de mooie momenten die er tegenover staan. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om voor mijzelf bij te houden in hoeverre bepaalde ervaringen mij beinvloeden, wat ze doen of gedaan hebben met mijn houding ten opzichte van alles en iedereen om mij heen. Dit is denk ik zo'n fase.

Vorig jaar heeft mijn moeder een TIA gehad. Dat was heel erg schrikken. Ik was -en ben- daar redelijk kapot van. Het was de eerste close call, het moment waarop een van mijn ouders had kunnen sterven. Het was ook het moment waarop ik mij bewust werd van de leeftijd en sterfelijkheid van mijn ouders. Dat is één van die dingen waar je terwijl je eigen leven zo langzamerhand richting de helft gaat liever niet over nadenkt. 'Het leven' denkt daar dus anders over.

'Het universum is niet goed of slecht, het is slechts onverschillig' schreef een wijs iemand (het is mij even ontschoten wie precies cheeky) ooit [edit - Carl Sagan dus!]. Als atheïst (soort van) zijnde kan ik dat alleen maar onderschrijven, zij het met een kanttekening. Ik denk namelijk dat er veel afhankelijk is van je perceptie. Als mens neem je immers niet alleen waar, je gebruikt je waarnemingen ook als basis voor het model van de werkelijkheid dat je er in je hoofd op na houdt om op die manier om te kunnen gaan met de wereld om je heen. Je bewustzijn, het stukje jij dat als het ware al die waarnemingen in een hanteerbare vorm weet te gieten en dat na een analyse interpreteert om er een reactie op te geven speelt daar denk ik een cruciale rol in. Er bestaat binnen je eigen werkelijkheid geen objectiviteit, alles is subjectief aangezien het eerst door het filter van je bewustzijn heen gaat. Dit was één van de realisaties die ik  in de afgelopen maanden had. Grappig, in mijn boekenkast staan meer dan genoeg filosofiewerken van verschillende Grote Geesten, maar zoals Plato ooit al probeerde uit te leggen in zijn allorgie van 'De Grot' : het gaat erom om dingen te ervaren.

De eerste angstige weken na de Tia gingen als vanzelf over in bezorgde maanden. Inmiddels werd het mij ook pijnlijk duidelijk dat de levensvlam van mijn lieve hondje zo langzamerhand ook begint te doven. Het moment waarop ik de meest hartverscheurende beslissing van mijn leven zal moeten gaan nemen komt onafwendbaar en veel te snel op mij af, en ik merk dat het mij begint te verlammen. Na dertien jaar samen lijkt het erop alsof ik mijzelf soms begin af te sluiten voor het wezen waar ik het meest om geef in het Universum. Iedere dierenliefhebber weet dat het moment ooit gaat komen. Net als het moment waarop je ouders sterven dus.

En toen kwam er, een paar weken geleden dat gevreesde telefoontje. 'Je moeder heeft weer een TIA gehad en ligt op de intensive care afdeling. Het gaat goed met haar naar omstandigheden, maar ze is erg van slag. Je vader ook.' Daar moet je het dan maar mee doen. Voor het eerst voelde ik echt de pijn van de afstand, het niet meteen daar kunnen zijn. De dag erna sprak ik haar telefonisch, ze praatte moeilijk en langzaam maar probeerde om mijn bezorgdheid weg te wuiven door te zeggen dat het allemaal wel mee viel. Uiteraard werkte dat niet (als mensen  beweren dat je je geen zorgen hoeft te maken en dat een aantal keren stellig  herhalen is dat over het algemeen een teken om je juist wél zorgen te maken..).

De daaropvolgende uren en dag gingen in een constante roes volstrekt aan mij voorbij en ik vond mijzelf weer terug aan de eettafel van mijn ouderlijk huis samen met mijn ouders, zus en haar man. Mijn moeder zag er slecht uit die dag, haar spraakvermogen was nog altijd verminderd en haar handen trilden verschrikkelijk. Ik zag iets in mijn vader wat ik wel vaker zie, in zijn onvermogen om zijn emoties op een directe en zachte wijze te uiten maakte hij zich boos over alle mogelijke oorzaken van de slechte toestand van mijn moeder. Hij vloog uit tegen mijn zus, schreeuwde tegen haar terwijl mijn moeder bijna huilend in elkaar kromp van ellende en omdat ze het harde stemgeluid van mijn vader -haar man- niet kon verdragen. Mijn zus probeerde op haar beurt mijn vader tot kalmte te manen maar het leek niet te helpen. Het enige dat ik voelde op dat moment was een ontzettend diep verdriet. Ik had medelijden met mijn moeder - in letterlijke zin het lijdende voorwerp- , met mijn vader vanwege zijn onvermogen om op een constructieve wijze vorm te geven aan zijn onzekerheid en angst, met mijn zus vanwege haar eeuwige doodgerationaliseerde gemeenplaatsen (en dat bedoel ik niet denigrerend)..

Plots begon er iemand zacht te praten, en als vanzelf viel iedereen stil. Het duurde even eer ik door had dat ik het zelf was die het woord had genomen, dat de kalmerende maar directe woorden uit mijn eigen mond kwamen..

"Pap, ik weet dat je je zorgen maakt. Ik snap dat je niet weet wat je moet doen, dat het voelt alsof je alleen maar kan toekijken terwijl de vrouw waar je van houdt je uit de armen  wegglipt terwijl jij hulpeloos aan de zijlijn staat. Maar je kan wel wat doen. Je kan naast haar staan, haar hand vast houden. Koester ieder moment alsof het het laatste is. Schreeuwen heeft geen zin, je ziet dat mam compleet van streek is. Je hebt het zelf niet door, maar het is je stemgeluid waardoor het voor haar voelt alsof je haar de schuld geeft van haar aandoening. Ik weet dat je dat niet zo voelt en dat je haar absoluut niet wil opzadelen met een schuldgevoel, maar alsjeblieft denk na over wat je doet en zegt. Dit doet alleen maar pijn. We zouden samen moeten genieten van het samen zijn, van elkaars aanwezigheid. Verhalen uit de oude doos moeten ophalen, en hard lachen om onze eigen stomme familiegrapjes. En we zouden mama vooral gewoon met rust moeten laten en haar de kans moeten geven om te herstellen en bij te komen. Haar de kans geven om op ons te leunen totdat ze weer zelf kan lopen."

Het werd stil. Mijn vader zweeg en keek mijn moeder aan. Ik zag de tranen in zijn ogen staan, maar mijn vader zal nooit en te nimmer in het openbaar huilen; zelfs niet binnen onze eigen familiekring. Ik denk dat hij dat ziet als een teken van zwakte. Mijn zus staarde naar haar bord, en ik zag nog net in mijn ooghoek dat mijn zwager mij met open mond aankeek, alsof hij niet kon geloven wat hij zonet gehoord had.  Ik had namelijk een belangrijk familie taboe geschonden : Gij Zult Niet In Directe Termen Over Uw Gevoelens Praten. Op mijn linkerelleboog voelde ik de dankbare lichte aanraking van mijn moeders hand, trillend en wel.

En toen was er die spiegel. Ik zag mijzelf plots zitten,  daar aan het hoofd van die eettafel. 

Daar was voortaan mijn rechtmatige plek.

Guy Fawkes, V for Vendetta en meer

 

 

Vandaag is de 406e sterfdag  van Guy Fawkes. Veel mensen kennen alleen de inmiddels beroemde/beruchte maskers waar de leden van Anonymous zich zo graag achter verschuilen, een enkeling herinnert zich misschien nog de film 'V for Vendetta'. Het is niet geheel toevallig dat Anonymous voor het Fawkes masker als symbool gekozen heeft, en dat heeft zowel te maken met de historische figuur Fawkes als die (overigens erg interessante!) film.

Eerst even een korte geschiedenisles met betrekking tot Guy Fawkes :

 

Guy Fawkes, ook wel Guido Fawkes, (York, 13 april 1570 – Londen, 31 januari 1606) was een Engels militair. Hij is bekend geworden wegens zijn rol in de samenzwering om koning Jacobus I te vermoorden.  Fawkes werd geboren in York, waar hij gedoopt werd in de kerk van St. Michael-le-Belfry en waar hij naar school ging. Hij diende verschillende jaren als soldaat, waarbij hij ervaring met explosieven opdeed. Fawkes diende onder de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog, en hielp onder andere om Calais in te nemen.

( Bron : Wikipedia)

Fawkes werd veroordeeld tot de doodstraf wegens hoogverraad omdat hij op 5 November 1605 in de kelder van het Britse Hogerhuis betrapt werd terwijl hij in het bezit was van buskruit, lonten en lucifers. Toen hem vlak voor de uitvoer van het vonnis gevraagd werd waarom hij de Koning wilde vermoorden zei hij volgens de overlevering alleen maar dat hij dit deed omdat 'hij de Paus wilde helpen'. De paus had de toenmalige Engelse koning geëxcommuniceerd vanwege de afscheiding van de Anglicaanse kerk van de Roomse moederkerk. De voornaamste redenen voor deze afscheiding waren dat binnen de Anglicaanse kerk het mogelijk was om te scheiden en te hertrouwen (dit was nodig om een troonopvolger te verwekken voor koning Hendrik VIII), daarnaast is binnen de Anglicaanse kerk de Paus niet langer erkend als het hoofd van de Kerk maar wordt de Engelse Koning gezien als de plaatsvervanger van God op aarde. Dit viel uiteraard niet heel erg goed binnen de RK geloofsgemeenschap.

In Engeland heeft bovenstaand verhaal geleid tot een jaarlijkse herdenking van 'het buskruitverraad' (ook bekend als Guy Fawkes day) , waarbij elk jaar op 5 November poppen worden verbrand die Guy Fawkes voorstellen. Tot op de dag van vandaag vind er op die dag ook een symbolische inspectie van de kelders van het Britse Hogerhuis plaats.

De historische figuur Fawkes was dus, afhankelijk van je zienswijze/vooringenomen standpunt, een terrorist of een vrijheidsstrijder. De link met Anonymous is dus niet zo heel erg vergezocht.

Echter:

In 2005 kwam de film "V for Vendetta" uit, geregisseerd door de broertjes Wachowski ( o.a. the Matrix). Deze film was op zijn beurt weer gebaseerd op de gelijknamige Comic van Alan Moore en David Lloyd. In de film wordt de hoofdrol vervult door een mysterieus karakter ( " V " ) waarvan de identiteit verborgen blijft. Hij verschuilt zich ook achter het welbekende Guy Fawkes masker, en als je het plot van de film volgt wordt de rode draad die rechtstreeks via de historische figuur Fawkes,  'V for Vendetta' en Anonymous loopt vanzelf zichtbaar.

In de dystopische wereld van V for Vendetta zijn de VS volledig van het wereldtoneel gevaagd door een biologisch wapen van eigen hand. Het Britse rijk stort hierdoor grotendeels in en een Orwelliaanse regering komt aan de macht. V vervult de rol van een moderne Che Guevara, een verzetsstrijder die iedere kans grijpt om de nieuwe overheersers een hak te zetten en zijn uiterste best doet om de grote massa bewust te maken van de situatie waarin het land verkeerd. Ik zal het plot verder niet verklappen, maar op het einde zit een sleutelscene die in de context van dit verhaal en Anonymous erg belangrijk is en tot de verbeelding spreekt 

 

( NIET LEZEN ALS JE GEEN SPOILERS OVER DE FILM WIL!! ):

Wanneer 5 november nadert veroorzaken diverse acties van V chaos in Groot-Brittannië en onder de bevolking groeit meer vijandigheid tegenover Norsefire. Hij stuurt minstens 100.000 Guy Fawkes-maskers naar de mensen. Aan de vooravond van 5 november bezoekt Evey V, zoals ze beloofd had. Hij laat haar een trein zien die hij heeft gevuld met explosieven in de verlaten Londense metro om het Parlement te vernietigen. Hij laat het aan Evey over het te gebruiken, omdat hij vindt dat hij niet geschikt is om de beslissing zelf the nemen.  [.....]

Duizenden Londenaren marcheren, terwijl ze Guy Fawkes-maskers dragen, anoniem en ongewapend naar het Parlement om het evenement te bekijken. Omdat Sutler en Creedy dood zijn, zijn ze niet in staat om orders te geven aan de militairen die op straat recht tegenover de burgerlijke opstand staan. Iedereen ziet, net als Evey en Finch, hoe het parlement vernietigd wordt, waarmee V een Vikingbegrafenis krijgt. Het volk loopt vervolgens dwars door de grote groep van militairen heen, waarmee het volk de macht terug heeft en de film eindigt.

En dit, precies dit, is waarom Anonymous jaren geleden al heeft gekozen voor het Guy Fawkes masker. En waarom het perfect is voor het idee achter Anonymous, het idee dat Anonymous is.

Daarom gedenk ik vandaag Guy Fawkes, terrorist en vrijheidsstrijder.

People shouldn’t be afraid of their government, the government should be afraid of its people.”
( 'V' )

Anonymous - A call to arms

 

We stand at a unique time in our history, the rise of the internet and computer technology have contributed to an unparallelled rate of prosperity for the First World. We have created for ourselves an empire unlike any other, a global network of constant trade and communication, a new age of technological advancement. We have come a long way from our humble roots in the Industrial Revolution and the days of Manifest Destiny. We are now pioneers on new digital frontiers expanding our domain from the quantum world to the far reaches of space.

And yet, the empire faces a crisis, a global recession, growing poverty, rampant violence, corruption in politics, and threats to personal freedom. As it was before in other times of crisis, the old stories have begun to repeat themselves. The half truths, this time repeated nightly on cable news and echoed through a series of tubes onto the internet: the empire is strong, change is unwise, business as usual is the answer. In times of uncertainty there are those who seek to add to the confusion, to prey on our insecurities and fears. Those who would seek to keep us divided for their own gain. The pervasive strategy takes many very convincing forms: Liberals and Conservatives, Christians and Muslims, Black and White, Saved and sinner.

But something unexpected is happening. We have begun telling each other our own stories. Sharing our lives, our hopes, our dreams, our demons. Every second, day in day out, into all hours of the night the gritty details of life on this earth are streaming around the world. As we see the lives of others played out in our living rooms we are beginning to understand the consequences of our actions and the error of the old ways. We are questioning the old assumptions that we are made to consume not to create, that the world was made for our taking, that wars are inevitable, that poverty is unavoidable. As we learn more about our global community a fundamental truth has been rediscovered: We are not so different as we may seem. Every human has strengths, weaknesses, and deep emotions. We crave love, love laughter, fear being alone and dream for a better life.

You must create a better life.

You cannot sit on the couch watching television or playing video games, waiting for a revolution. You are the revolution. Every time you decide not to exercise your rights, every time you refuse to hear another view point, every time you ignore the world around you, every time you spend a dollar at a business that doesn't pay a fair wage you are contributing to the oppression of the human body and the repression of the human mind. You have a choice, a choice to take the easy path, the familiar path, to walk willingly into your own submission. Or a choice get up, to go outside and talk to your neighbor, to come together in new forums to create lasting, meaningful change for the human race.

This is our challenge:

A peaceful revolution, a revolution of ideas, a revolution of creation. The twenty-first century enlightenment. A global movement to create a new age of tolerance and understanding, empathy and respect. An age of unfettered technological development. An age of sharing ideas and cooperation. An age of artistic and personal expression. We can choose to use new technology for radical positive change or let it be used against us. We can choose to keep the internet free, keep channels of communication open and dig new tunnels into those places where information is still guarded. Or we can let it all close in around us. As we move in to new digital worlds, we must acknowledge the need for honest information and free expression. We must fight to keep the internet open as a marketplace of ideas where all are seated as equals. We must defend our freedoms from those who would seek to control us. We must fight for those who do not yet have a voice. Keep telling your story.

 

All must be heard.

 

Feest

 

36.

En wat heb je nu geleerd spelende man? Mja, in veel opzichten helemaal niets. Niets concreets. Behalve dit dan :

 

We moeten op onze eigen benen staan en de wereld frank en vrij tegemoet zien - de goede feiten, de slechte feiten, de schoonheden en de lelijkheid; zie de wereld zoals deze is en wees er niet bang voor. Verover de wereld met intelligentie en niet alleen door slaafs onderworpen te zijn aan de verschrikkingen die met het leven verbonden zijn.

Betrand Russell, uit ' waarom ik geen Christen ben'

 

Er zijn slechtere levenshoudingen denkbaar als ik zo om mij heen kijk.

Voor Alan

 

Vandaag zou Alan Turing 99 jaar zijn geworden. Turing was min of meer de vader van wat wij hebben leren kennen als de Pc, genoot enige bekendheid door het bedenken van de Turing machine en heeft tevens bijgedragen aan het kraken van de zogeheten Enigma code in de Tweede Wereldoorlog. Een genie in meerdere opzichten.

Toch heeft zijn levensverhaal meer gemeen met dat van Nikola Tesla dan dat van bijvoorbeeld Albert Einstein. Alan beging namelijk een grote zonde in het puriteinse Groot Brittanie van vlak na W.O.II :

In 1952 werd Turing gearresteerd wegens homoseksuele handelingen (die tot 1967 in Engeland voor mannen strafbaar waren, en waardoor hij door de geheime dienst als een veiligheidsrisico in verband met de hem bekende staatsgeheimen werd beschouwd) en veroordeeld tot ofwel een experimentele chemische castratie, ofwel een gevangenisstraf. Turing koos het eerste. Als gevolg van de hormonen die hij verplicht werd te laten injecteren leidde dit onder meer tot borstvorming.

Op 7 juni 1954 werd hij dood aangetroffen met in z'n bezit een appel die met cyanide vergiftigd was. Er wordt over zijn dood veel gespeculeerd. De officiële doodsoorzaak was zelfmoord, maar er wordt ook beweerd dat hij door de Engelse geheime dienst is vermoord omdat hij te veel zou weten over de geheime codes, en daardoor een te groot veiligheidsrisico was.

(bron)

Los van de geheimzinnige omstandigheden rondom zijn dood is het stuk over zijn arrestatie en de daaropvolgende veroordeling een weerzinwekkend voorbeeld van de moraal in het verlichte Europe rondom het midden van de vorige eeuw. Het is ook een prachtvoorbeeld om aan te tonen dat wij Westerlingen best wel eens mogen inbinden als wij ons laatdunkend uitlaten over 'primieve' andere culturen.

Deze is voor Alan, een te vroeg gestorven genie dat nog veel had kunnen betekenen voor de wereld. Deze is voor Alan, wiens werk volgens president Eisenhower " has saved thousands of British and American lives and, in no small way, contributed to the speed with which the enemy was routed and eventually forced to surrender." Deze is voor Alan, omdat zijn geaardheid hem niet tot een minderwaardig mens maakte.

Deze is voor Alan.

Matmos - Enigma Machine For Alan Turing

(met samples van een authentieke Enigma coderingsmachine)


 

De Beer is gevallen

Afgelopen Zondag vond ik ergens een kort berichtje dat mij tot nadenken stemde.  Een van de laatste markante figuren die van grote invloed zijn gebleken op de richting die de 'revolutie' (jaja) in de jaren '60 van de vorige eeuw genomen heeft is niet meer. Dood. Overleden aan de gevolgen van een auto ongeluk.

Veel mensen hebben er geen idee van dat er in feite maar een man verantwoordelijk is geweest voor de razendsnelle verspreiding van psycho actieve middelen in het midden van de 60er jaren. Deze man, liefkozend 'Bear' genoemd door de mensen dicht om hem heen, was verantwoordelijk voor de productie van ruwweg 1,20 MILJOEN doseringen Lsd tussen 1965-1967. Daarnaast was hij ook de eerste chemicus buiten Sandoz (het bedrijf waar uitvinder Albert Hoffmann voor werkte) die Lsd wist te synthesizeren.

Zijn levensloop is op zich al opmerkelijk te noemen; zo was hij achtereenvolgens beroepsmilitair in het leger van de Vs, balletdanser, geluidstechnicus annex Lsd chemicus, gevangene en kunstenaar. De laatste 30 jaar van zijn leven heeft hij in redelijke afzondering samen met zijn gezin in Australie doorgebracht, waar hij afgelopen Zondag dus ook overleden is.

Owsley is altijd een Cultfiguur gebleven, bekend bij de mensen die interesse hebben in 'the scene' maar daarbuiten een volslagen onbekende. Toch speelt hij bijvoorbeeld een niet onbelangrijke rol in Tom Wolfe's briljante 'the Electric Cool Aid Acid Test' , dat de perikelen van Ken Kesey en de Merry Pranksters in de sixties beschrijft. Ook was hij de eerste die zogeheten ' monitors' gebruikte tijdens liveconcerten (zodat de Grateful Dead , jeweetwel, zichzelf ook kon horen spelen door de snoeiharde geluidsbrei heen). Owsley was van alles, maar bovenal een Held. Een psychedelische Che Guevara, een langharige Spartacus, een trippende alchemist. 

Rust zacht, Grote Beer.

 

You say you're living in a world of trouble
All your schemes have popped like a bubble
Your mother told your sister
And your brother told your friend
Now your secret's out, and you don't have to pretend
You can see for yourself, it's really not the end

You're standing there with tears in your eyes
There's too much going on now, there's no time to cry

You say the walls are closing in on you child
All your friends have put you in exile
Bad luck seems to follow you all around the world
You can't seem to find no peace of mind girl
You will take a chance to seem so bad

Every minute is a brand new dayv
And there are some games that I'd just love to play
Even bad scenes are for real, there's no time to cry

Since you left your old scene behind you
Go ahead and let the green light find you
It's warm and friendly girl and it won't blind you
Come out in the street and the weeds won't grind you
See the love is in the air, you feel it all around you

Your yesterday's are all left behind
There's a brand new light in your mind
You don't need a key to define
What's written on the magic sign
There's no time to cry

When the season of the magic lantern
Is transformed into a funny pattern
And the wheel of fortune has a flat tire
You can't seem to get any higher
When you go above the machine, you find a horseshoe

Grateful Dead - Alice D Millionaire

Herinnering

 

Lijstjes zijn leuk en aardig, maar hier zijn dan de gezichten van een aantal van de mensen die in de afgelopen weken in Egypte hun leven opofferden voor iets waar zij in geloofden. Kijk hier voor meer gezichten..

 

En inmiddels maakt ook Iran zich op voor demonstraties. Ik denk dat bijna iedereen zich nog wel kan herinneren hoe het de vorige keer is afgelopen, Als ik gelovig was zou ik bidden om een goede afloop, maar die eenvoudige uitlaatklep moet ik helaas missen. Ook de overheid in Iran is zich al aan het voorbereiden :

 

 

Ik moet ze een ding nageven : ze lijken professioneler te werk te gaan dan ons eigen Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

 

 

..Stiekem toch wel
You will not be able to stay home, brother.
You will not be able to plug in, turn on and cop out.
You will not be able to lose yourself on skag and skip,
Skip out for beer during commercials,
Because the revolution will not be televised.

The revolution will not be televised.
The revolution will not be brought to you by Xerox
In 4 parts without commercial interruptions.
The revolution will not show you pictures of Nixon
blowing a bugle and leading a charge by John
Mitchell, General Abrams and Spiro Agnew to eat
hog maws confiscated from a Harlem sanctuary.
The revolution will not be televised.

The revolution will not be brought to you by the
Schaefer Award Theatre and will not star Natalie
Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.
The revolution will not give your mouth sex appeal.
The revolution will not get rid of the nubs.
The revolution will not make you look five pounds
thinner, because the revolution will not be televised, Brother.

There will be no pictures of you and Willie May
pushing that shopping cart down the block on the dead run,
or trying to slide that color television into a stolen ambulance.
NBC will not be able predict the winner at 8:32
or report from 29 districts.
The revolution will not be televised.

There will be no pictures of pigs shooting down
brothers in the instant replay.
There will be no pictures of pigs shooting down
brothers in the instant replay.
There will be no pictures of Whitney Young being
run out of Harlem on a rail with a brand new process.
There will be no slow motion or still life of Roy
Wilkens strolling through Watts in a Red, Black and
Green liberation jumpsuit that he had been saving
For just the proper occasion.

Green Acres, The Beverly Hillbillies, and Hooterville
Junction will no longer be so damned relevant, and
women will not care if Dick finally gets down with
Jane on Search for Tomorrow because Black people
will be in the street looking for a brighter day.
The revolution will not be televised.

There will be no highlights on the eleven o'clock
news and no pictures of hairy armed women
liberationists and Jackie Onassis blowing her nose.
The theme song will not be written by Jim Webb,
Francis Scott Key, nor sung by Glen Campbell, Tom
Jones, Johnny Cash, Englebert Humperdink, or the Rare Earth.
The revolution will not be televised.

The revolution will not be right back after a message
bbout a white tornado, white lightning, or white people.
You will not have to worry about a dove in your
bedroom, a tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl.
The revolution will not go better with Coke.
The revolution will not fight the germs that may cause bad breath.
The revolution will put you in the driver's seat.

The revolution will not be televised, will not be televised,
will not be televised, will not be televised.
The revolution will be no re-run brothers;
The revolution will be live.

Zienswijze

Houding

 

 

In navolging van Randy Pausch , wederom een man met een verhaal. Pure inspiratie.

Pages

Powered by Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer