You are here

BrotherLordAcid's blog

Herdenking

“Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.”

 


Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe
Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt

Koos voor een verkeerd leger
Met verkeerde idealen
Vluchtte voor de armoede
Hoopte op een beter leven

Geen weg meer terug
Als een keuze is gemaakt
Alleen een weg vooruit
Die hij niet ontlopen kan
Vechtend tegen Russen
Angst om zelf dood te gaan
Denkend aan thuis
Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet
Zijn moeder is verscheurd door de oorlog
Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten
En een vechtend aan het oostfront
Alle elf had ze even lief

Dirk Siebe kwam nooit meer thuis

Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe
Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden.

Auke de Leeuw - Foute keuze

Welkom in 2012, het jaar waarin de vrijheid waarvoor honderdduizenden gestorven zijn helaas blijkt in te houden dat het belangrijker is om een volstrekt achterhaald zwart-wit denken in stand te houden dan om een genuanceerd historisch beeld te schetsen. Welkom in 2012, waarin het Cidi mag bepalen wie er herdacht mag worden. Welkom in 2012, het jaar waarin actiecommitees die zich beroepen op huneigen identiteit het nodig vinden om de nationale dodenherdenking te misbruiken om hun eigen beperkte wereldvisie op wat 'goed' en 'slecht' zijn inhoud op te leggen aan de volledige Nederlandse bevolking. Er zijn honderdduizenden gestorven voor onze, voor mijn vrijheid. Onder andere de vrijheid om te gedenken wie ik wil. 67 jaar na het einde van W.O.II waait de ijzige wind van  de kleine geesten die zich wentelen in hun slachtofferrol nog altijd door Nederland. Norman Finkelstein is helaas nog altijd een roepende in de woestijn:

Highway song

 

 

 

I need not fear the love
You love to love the fear
I never want to be alone
I've forgotten too
The road keeps moving the clouds
The clouds become unreal
I guess I'll always be at home
Do you want me to try?
Directing your night

An exit lights the sky
The sky becomes complete
Travelling hearts divine the throne
I've forgotten too
Friction, lines, bumps
the highway song complete
the signs are all turning right

Do you want me to try?
Directing your night
Want me to try
Directing your LIFE

The purest forms of life
Our days are never coming back
The cannons of our time
Our days are never coming back

The purest forms of life
Our days are never coming back
The cannons of our time
Our days are never ever coming back

Our days are never coming back

System of a Down - Highwaysong

 

Faalentijn

Guy Fawkes, V for Vendetta en meer

 

 

Vandaag is de 406e sterfdag  van Guy Fawkes. Veel mensen kennen alleen de inmiddels beroemde/beruchte maskers waar de leden van Anonymous zich zo graag achter verschuilen, een enkeling herinnert zich misschien nog de film 'V for Vendetta'. Het is niet geheel toevallig dat Anonymous voor het Fawkes masker als symbool gekozen heeft, en dat heeft zowel te maken met de historische figuur Fawkes als die (overigens erg interessante!) film.

Eerst even een korte geschiedenisles met betrekking tot Guy Fawkes :

 

Guy Fawkes, ook wel Guido Fawkes, (York, 13 april 1570 – Londen, 31 januari 1606) was een Engels militair. Hij is bekend geworden wegens zijn rol in de samenzwering om koning Jacobus I te vermoorden.  Fawkes werd geboren in York, waar hij gedoopt werd in de kerk van St. Michael-le-Belfry en waar hij naar school ging. Hij diende verschillende jaren als soldaat, waarbij hij ervaring met explosieven opdeed. Fawkes diende onder de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog, en hielp onder andere om Calais in te nemen.

( Bron : Wikipedia)

Fawkes werd veroordeeld tot de doodstraf wegens hoogverraad omdat hij op 5 November 1605 in de kelder van het Britse Hogerhuis betrapt werd terwijl hij in het bezit was van buskruit, lonten en lucifers. Toen hem vlak voor de uitvoer van het vonnis gevraagd werd waarom hij de Koning wilde vermoorden zei hij volgens de overlevering alleen maar dat hij dit deed omdat 'hij de Paus wilde helpen'. De paus had de toenmalige Engelse koning geëxcommuniceerd vanwege de afscheiding van de Anglicaanse kerk van de Roomse moederkerk. De voornaamste redenen voor deze afscheiding waren dat binnen de Anglicaanse kerk het mogelijk was om te scheiden en te hertrouwen (dit was nodig om een troonopvolger te verwekken voor koning Hendrik VIII), daarnaast is binnen de Anglicaanse kerk de Paus niet langer erkend als het hoofd van de Kerk maar wordt de Engelse Koning gezien als de plaatsvervanger van God op aarde. Dit viel uiteraard niet heel erg goed binnen de RK geloofsgemeenschap.

In Engeland heeft bovenstaand verhaal geleid tot een jaarlijkse herdenking van 'het buskruitverraad' (ook bekend als Guy Fawkes day) , waarbij elk jaar op 5 November poppen worden verbrand die Guy Fawkes voorstellen. Tot op de dag van vandaag vind er op die dag ook een symbolische inspectie van de kelders van het Britse Hogerhuis plaats.

De historische figuur Fawkes was dus, afhankelijk van je zienswijze/vooringenomen standpunt, een terrorist of een vrijheidsstrijder. De link met Anonymous is dus niet zo heel erg vergezocht.

Echter:

In 2005 kwam de film "V for Vendetta" uit, geregisseerd door de broertjes Wachowski ( o.a. the Matrix). Deze film was op zijn beurt weer gebaseerd op de gelijknamige Comic van Alan Moore en David Lloyd. In de film wordt de hoofdrol vervult door een mysterieus karakter ( " V " ) waarvan de identiteit verborgen blijft. Hij verschuilt zich ook achter het welbekende Guy Fawkes masker, en als je het plot van de film volgt wordt de rode draad die rechtstreeks via de historische figuur Fawkes,  'V for Vendetta' en Anonymous loopt vanzelf zichtbaar.

In de dystopische wereld van V for Vendetta zijn de VS volledig van het wereldtoneel gevaagd door een biologisch wapen van eigen hand. Het Britse rijk stort hierdoor grotendeels in en een Orwelliaanse regering komt aan de macht. V vervult de rol van een moderne Che Guevara, een verzetsstrijder die iedere kans grijpt om de nieuwe overheersers een hak te zetten en zijn uiterste best doet om de grote massa bewust te maken van de situatie waarin het land verkeerd. Ik zal het plot verder niet verklappen, maar op het einde zit een sleutelscene die in de context van dit verhaal en Anonymous erg belangrijk is en tot de verbeelding spreekt 

 

( NIET LEZEN ALS JE GEEN SPOILERS OVER DE FILM WIL!! ):

Wanneer 5 november nadert veroorzaken diverse acties van V chaos in Groot-Brittannië en onder de bevolking groeit meer vijandigheid tegenover Norsefire. Hij stuurt minstens 100.000 Guy Fawkes-maskers naar de mensen. Aan de vooravond van 5 november bezoekt Evey V, zoals ze beloofd had. Hij laat haar een trein zien die hij heeft gevuld met explosieven in de verlaten Londense metro om het Parlement te vernietigen. Hij laat het aan Evey over het te gebruiken, omdat hij vindt dat hij niet geschikt is om de beslissing zelf the nemen.  [.....]

Duizenden Londenaren marcheren, terwijl ze Guy Fawkes-maskers dragen, anoniem en ongewapend naar het Parlement om het evenement te bekijken. Omdat Sutler en Creedy dood zijn, zijn ze niet in staat om orders te geven aan de militairen die op straat recht tegenover de burgerlijke opstand staan. Iedereen ziet, net als Evey en Finch, hoe het parlement vernietigd wordt, waarmee V een Vikingbegrafenis krijgt. Het volk loopt vervolgens dwars door de grote groep van militairen heen, waarmee het volk de macht terug heeft en de film eindigt.

En dit, precies dit, is waarom Anonymous jaren geleden al heeft gekozen voor het Guy Fawkes masker. En waarom het perfect is voor het idee achter Anonymous, het idee dat Anonymous is.

Daarom gedenk ik vandaag Guy Fawkes, terrorist en vrijheidsstrijder.

People shouldn’t be afraid of their government, the government should be afraid of its people.”
( 'V' )

Anonymous - A call to arms

 

We stand at a unique time in our history, the rise of the internet and computer technology have contributed to an unparallelled rate of prosperity for the First World. We have created for ourselves an empire unlike any other, a global network of constant trade and communication, a new age of technological advancement. We have come a long way from our humble roots in the Industrial Revolution and the days of Manifest Destiny. We are now pioneers on new digital frontiers expanding our domain from the quantum world to the far reaches of space.

And yet, the empire faces a crisis, a global recession, growing poverty, rampant violence, corruption in politics, and threats to personal freedom. As it was before in other times of crisis, the old stories have begun to repeat themselves. The half truths, this time repeated nightly on cable news and echoed through a series of tubes onto the internet: the empire is strong, change is unwise, business as usual is the answer. In times of uncertainty there are those who seek to add to the confusion, to prey on our insecurities and fears. Those who would seek to keep us divided for their own gain. The pervasive strategy takes many very convincing forms: Liberals and Conservatives, Christians and Muslims, Black and White, Saved and sinner.

But something unexpected is happening. We have begun telling each other our own stories. Sharing our lives, our hopes, our dreams, our demons. Every second, day in day out, into all hours of the night the gritty details of life on this earth are streaming around the world. As we see the lives of others played out in our living rooms we are beginning to understand the consequences of our actions and the error of the old ways. We are questioning the old assumptions that we are made to consume not to create, that the world was made for our taking, that wars are inevitable, that poverty is unavoidable. As we learn more about our global community a fundamental truth has been rediscovered: We are not so different as we may seem. Every human has strengths, weaknesses, and deep emotions. We crave love, love laughter, fear being alone and dream for a better life.

You must create a better life.

You cannot sit on the couch watching television or playing video games, waiting for a revolution. You are the revolution. Every time you decide not to exercise your rights, every time you refuse to hear another view point, every time you ignore the world around you, every time you spend a dollar at a business that doesn't pay a fair wage you are contributing to the oppression of the human body and the repression of the human mind. You have a choice, a choice to take the easy path, the familiar path, to walk willingly into your own submission. Or a choice get up, to go outside and talk to your neighbor, to come together in new forums to create lasting, meaningful change for the human race.

This is our challenge:

A peaceful revolution, a revolution of ideas, a revolution of creation. The twenty-first century enlightenment. A global movement to create a new age of tolerance and understanding, empathy and respect. An age of unfettered technological development. An age of sharing ideas and cooperation. An age of artistic and personal expression. We can choose to use new technology for radical positive change or let it be used against us. We can choose to keep the internet free, keep channels of communication open and dig new tunnels into those places where information is still guarded. Or we can let it all close in around us. As we move in to new digital worlds, we must acknowledge the need for honest information and free expression. We must fight to keep the internet open as a marketplace of ideas where all are seated as equals. We must defend our freedoms from those who would seek to control us. We must fight for those who do not yet have a voice. Keep telling your story.

 

All must be heard.

 

Ik wil..

Stand

 

Some may sever
Some may never...
Some may take their needs then go...
Some find heaven,
...In sevens and elevens
Some may chase the even flow.
But:
Some may never…some may never even know.

Some may leave us
…Take us or leave us.
Some must face their fears to grow.
Some mind heaven,
...Through sevens and elevens
Some must taste their heathen glow.
But:
Some may never,
Some of you will never even know…

...Ready?

I'VE COME FACE TO FACE WITH MYSELF, MAN.
SANCTIFY THE EARLY LIGHT JUST LIKE THE OLD MAN CAN, BOY!
CHANGE THE WORLD?? YOU BETTER CHANGE YOURSELF MAN, BOY…MAN
CHALLENGE THE MIND TO BE MORE LIKE THE ROLLING OCEAN MAN!


And BURN!

BURN!!!

Thou now behold us: The souls of those who anger overcame
Thou now behold us: The souls of those who anger overcame

SOME FIND JESUS
SOME MAY NEVER EVEN STAND


STAND!

I WILL NOT, I WILL NOT GO!
(I want to know why we are metal…)
I WILL LET, I WILL LET GO!
I I I I I

(harmony, harmony…walk to war)

I STAND!!!

STAND!!!

I WILL LET GO! I WILL GO!!!

I fall now… I'm letting go.
I call tonight, I'm letting go.
I crawl…but now, I'm letting go.
I fall tonight…I'm letting go...
I'm letting go
I'm letting go
(I will let go babe…)

To thine own selves be true…show me
I'm not afraid...
I know myself…
SHOW YOURSELF!!

Do not pretend to know…there's NEVER a time but now
And I will never back down…DO YOU HEAR ME ?!?!?

I STAND!!!
STAND!!!
(no more hate, no more hate!!!)
STAND!!!

I WILL NOT, I WILL NOT GO!!!
(I want to know why we are metal…)
I WILL LET, I WILL LET GO!

I WILL LET GO!!

FALL OUT, THEN FALL BACK IN LINE…

SHUT IT!!

Devin Townsend Project - Stand

Metal, opera, musical, meesterwerk. Devin Townsend : genie.

 

Prachtige Dag

De Beer is gevallen

Afgelopen Zondag vond ik ergens een kort berichtje dat mij tot nadenken stemde.  Een van de laatste markante figuren die van grote invloed zijn gebleken op de richting die de 'revolutie' (jaja) in de jaren '60 van de vorige eeuw genomen heeft is niet meer. Dood. Overleden aan de gevolgen van een auto ongeluk.

Veel mensen hebben er geen idee van dat er in feite maar een man verantwoordelijk is geweest voor de razendsnelle verspreiding van psycho actieve middelen in het midden van de 60er jaren. Deze man, liefkozend 'Bear' genoemd door de mensen dicht om hem heen, was verantwoordelijk voor de productie van ruwweg 1,20 MILJOEN doseringen Lsd tussen 1965-1967. Daarnaast was hij ook de eerste chemicus buiten Sandoz (het bedrijf waar uitvinder Albert Hoffmann voor werkte) die Lsd wist te synthesizeren.

Zijn levensloop is op zich al opmerkelijk te noemen; zo was hij achtereenvolgens beroepsmilitair in het leger van de Vs, balletdanser, geluidstechnicus annex Lsd chemicus, gevangene en kunstenaar. De laatste 30 jaar van zijn leven heeft hij in redelijke afzondering samen met zijn gezin in Australie doorgebracht, waar hij afgelopen Zondag dus ook overleden is.

Owsley is altijd een Cultfiguur gebleven, bekend bij de mensen die interesse hebben in 'the scene' maar daarbuiten een volslagen onbekende. Toch speelt hij bijvoorbeeld een niet onbelangrijke rol in Tom Wolfe's briljante 'the Electric Cool Aid Acid Test' , dat de perikelen van Ken Kesey en de Merry Pranksters in de sixties beschrijft. Ook was hij de eerste die zogeheten ' monitors' gebruikte tijdens liveconcerten (zodat de Grateful Dead , jeweetwel, zichzelf ook kon horen spelen door de snoeiharde geluidsbrei heen). Owsley was van alles, maar bovenal een Held. Een psychedelische Che Guevara, een langharige Spartacus, een trippende alchemist. 

Rust zacht, Grote Beer.

 

You say you're living in a world of trouble
All your schemes have popped like a bubble
Your mother told your sister
And your brother told your friend
Now your secret's out, and you don't have to pretend
You can see for yourself, it's really not the end

You're standing there with tears in your eyes
There's too much going on now, there's no time to cry

You say the walls are closing in on you child
All your friends have put you in exile
Bad luck seems to follow you all around the world
You can't seem to find no peace of mind girl
You will take a chance to seem so bad

Every minute is a brand new dayv
And there are some games that I'd just love to play
Even bad scenes are for real, there's no time to cry

Since you left your old scene behind you
Go ahead and let the green light find you
It's warm and friendly girl and it won't blind you
Come out in the street and the weeds won't grind you
See the love is in the air, you feel it all around you

Your yesterday's are all left behind
There's a brand new light in your mind
You don't need a key to define
What's written on the magic sign
There's no time to cry

When the season of the magic lantern
Is transformed into a funny pattern
And the wheel of fortune has a flat tire
You can't seem to get any higher
When you go above the machine, you find a horseshoe

Grateful Dead - Alice D Millionaire

Internationale Grrrl Power dag

Deze is voor 'mijn' chickies :

 

 

Wel toepasselijk zo op de internationale vrouwendag. Come on ladies, er zijn nog genoeg dictators en andere vijanden van Vrijheid over :)

 

De Internationale Vrouwendag is een herdenking van de eerste staking van vrouwen die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is beroemd geworden door onder meer de poëtisch verwoorde eis van de vrouwen: "brood en rozen".

De staking was het prille begin van de strijd voor de vrouwenemancipatie en tegen de vrouwendiscriminatie. In 1911 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin tijdens een conferentie voor socialistische vrouwen in Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag. Deze datum werd echter niet overal aangehouden. In Nederland werd de eerste Vrouwendag gevierd op 12 maart 1912.

In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg, onder leiding van de revolutionaire Alexandra Kollontai. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de Internationale Vrouwendag.

Pages

Powered by Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer